Update 1: 32 de opere de artă pentru prima Şcoală de Muzică Veche din România

0
550

Pentru obţinerea fondurilor necesare înfiinţării primei Şcoli de Muzică Veche din România, iniţiatorii proiectului au decis să folosească o tactică nobilă. O licitaţie de artă!

Dar într-o licitaţie de artă vinzi obiecte de artă şi pentru a le vine, trebuie să le procuri! Aşadar, pentru ca această Şcoală de Muzică Veche să poată exista, o serie de artişti contemporani de certă valoare au dăruit viitoarei şcoli câte o lucrare. Aceste lucrări sunt acum strânse într-o licitaţie care va avea loc miercuri, 28 noiembrie 2012, orele 19 la Muzeul Naţional al Ţăranului Român – Studioul Horia Bernea.

Iată mai jos și operele de artă ce vor fi licitate:

 

Vasile Mureşan Murivale – „Crin”.
2009, acrylic pe carton, 30 x 80 cm.
Valoare estimativă: € 500-700. Valoare de pornire: € 400.

„Artist mereu surprinzător în demersul său, Vasile Mureşan Murivale abordează şi alte genuri artistice, adesea la graniţa cu experimentul. El revine, apoi, la mai line chemări clasice. De la imaginea imprimată pe pânză în tehnica uleiului sau a acrylicului şi până la realizarea unor obiecte unicat, trecând obligatoriu prin exerciţiul mereu reluat al fotografiei, artistul îşi construieşte un univers vizual mustind de seva unei debordante fantezii.

În pictură, Vasile Mureşan Murivale dovedeşte sensibilitate și un spirit de observaţie rafinat. Iată aici un exemplu de abordare personală a motivului florii. Ea nu e simplă oglindire, ci mai curând meditaţie asupra unei forme din natura creată. „Crinul” lui Murivale, se desprinde dintr-un fundal predominat albastru, dar cu inserţii cromatice de negru şi alb. E construit cu abilitate din doar câteva tuşe, sugerând misterul unei prezenţe însingurate. Dacă

ne dorim această lucrare doar ca pe un accesoriu potrivit să decoreze un interior de locuinţă sau un spaţiu de primire, ea poate îndeplini cu succes şi o astfel de menire. Simplitatea compoziţiei, rezultat al măiestriei, e firească şi de bun augur, mai ales fiindcă poate contrasta în chip fericit cu un mediu ambiant mai zgomotos sau mai agitat.” (Luiza Barcan)

 

Virgiliu Parghel – „Natură cu flori și pere”.

2008, ulei pe pânză, 60 x 40 cm.

Valoare estimativă: €1200-1500. Valoare de pornire: €700.

„Deşi este un artist modern, încă de la începuturile creaţiei sale, Virgiliu Parghel a ales genurile clasice: peisajul, portretul, natura statică. Pictorul le abordează cu măiestrie, reuşind să le pună în valoare permanenta actualitate. Format la clasa lui Corneliu Baba, Parghel reţine în pânzele lui motive legate de propria biografie şi reuşeşte, prin exerciţiul neîntrerupt al picturii, să menţină vie legătura dintre pictura românească interbelică şi cea contemporană. Deşi e un colorist sensibil şi rafinat, pictorul nu se fereşte de griuri şi surprinde întotdeauna atmosfera şi lumina proprie peisajelor citadine sau rurale. Compoziţiile cu natură statică dezvăluie interesul său pentru poezia obiectelor mărunte, cărora le adaugă, deopotrivă, nostalgie şi umor.

Lucrarea „Natură cu flori şi pere”, realizată în tehnica uleiului pe pânză, propune privitorului o adevărată simfonie de culori, plecând de la un motiv des abordat de pictori: florile şi fructele integrate în universul casnic şi familiar. Tuşele dese şi vibrante de culoare imprimă întregii compoziţii o mişcare interioară puternică şi expresivă. Nu poţi rămâne indiferent privind această lucrare. Ea este expresia unei viziuni şi a unei trăiri autentice a artistului în faţa motivului.” (Luiza Barcan)

 

George Mircea – „Coş cu cartofi”.

2012, ulei pe pânză, 70×90 cm.

Valoare estimativă: € 600-750. Valoare de pornire: € 500

„Pictor deja cunoscut şi preţuit chiar şi dincolo de graniţe, George Mircea face parte dintre cei mai promiţători exponenţi ai noii generaţii. Format la Cluj şi la Bucureşti, el a dobândit deja o experienţă artistică bogată, impunându-se prin lucrări inspirate îndeosebi din studiul după natură. Reflexe ale tipului de abordare şi ale stilului Grupului „Prolog” transpar din pânzele lui George Mircea, pictor cu o trăire specială şi cu o personalitate bine configurată.

Lucrarea în ulei „Coş cu cartofi”, poate aluzie subtilă la „Culegătorii de cartofi” ai lui Van Gogh, propune, ca şi în cazul celebrului său înaintaş, înnobilarea unui motiv umil prin intervenţie creatoare. Un subiect banal, preluat din real, din contingent, poate dobândi noi şi nebănuite valenţe sub penelul unui artist înzestrat. George Mircea realizează în acest caz o compoziţie echilibrată, strunită din punct de vedere cromatic şi subtilă asemenea unei metafore. Pasta groasă de culoare conferă un fel de „tactilitate” pânzei şi aduce motivul mai aproape de sugestia realităţii. Într-o colecţie de artă contemporană, „Coşul cu cartofi” semnat George Mircea aduce diversitate şi rafinament.” (Luiza Barcan)

 

Medi Wechsler Dinu – „Casă la Sulina (III)”

1983, acuarelă pe hârtie, 34×25 cm.

Valoare estimativă: € 400-500. Valoare de pornire: € 250

„Decană de vârstă a artiştilor plastici din România, Medi Wechsler Dinu poate fi astăzi considerată un adevărat „tezaur viu”. Născută în 1909, s-a format ca pictoriţă la clasa lui Steriadi. A cunoscut perioada interbelică, a pictat la Balcic, a trăit în ambianţa avangardei româneşti, dar a rămas un spirit clasic. Cel mai mult i-a plăcut să observe natura şi să lucreze în mijlocul ei. Peisaje realizate cu măiestria artistului interbelic, de la Balcic, Mangalia, Constanţa, Sulina şi din multe alte locuri pe unde a călătorit, sunt astăzi partea cea mai consistentă a operei sale. Medi Wechsler Dinu a simţit, la un moment dat, că acuarela se potriveşte cel mai bine personalităţii ei.

Lucrarea „Casă la Sulina”, pictată în 1983, în această tehnică, este un exemplu de ataşament faţă de atmosfera locului şi de înţelegere subtilă a identităţii unui spaţiu. Casa din tablou, ce umple aproape întreaga suprafaţă a lucrării, evocă o întreagă lume. Ce se zăreşte în spatele ei sugerează succint peisajul căruia îi aparţine această arhitectură specifică Sulinei. O lucrare clasică, piesă rafinată pentru orice colecţie de artă modernă.” (Luiza Barcan)

 

Ştefan Câlţia – „Pălăria neagră”

2012, acrylic pe pânză, 65,5 x 54 cm.

Valoare estimativă: € 4.000-5.500. Valoare de pornire: € 3.000

„Un nume ce nu mai are nevoie de nicio prezentare, Ştefan Câlţia se numără printre pictorii de referinţă ai artei româneşti contemporane. Şi-a obişnuit publicul cu o manieră inconfundabilă de a-şi exprima plastic viziunea. A construit, de-a lungul timpului, un univers populat cu personaje fabuloase, plasate la graniţa dintre realitate şi ficţiune. Figurile lui Ştefan Câlţia sunt fiinţe născute dintr-o inepuizabilă fantezie artistică, expresii ale unor caractere, virtuţi sau vicii prezente în toate timpurile şi în toate locurile.

Lucrarea „Pălăria neagră” este o rafinată compoziţie cu un titlu căruia nu-i lipseşte umorul. Ea încearcă să abată atenţia privitorului asupra unui detaliu vestimentar al personajului feminin portretizat. În realitate, personajul în sine, plasat pe un fundal cvasi-neutru, devine irezistibil privirii. O fiinţă graţioasă, alcătuită doar din linii, fără volum, în ţinută de epocă, pare să vină din trecut în prezentul imediat. O apariţie hieratică, desprinsă parcă dintr-o reverie, îşi afirmă plenar realitatea plastică. Culorile calde, generoase, atrag şi inspiră imaginaţia privitorului. Florile din spatele personajului şi buchetul delicat ţinut în mână decorează compoziţia şi adaugă un accent în plus frumuseţii ansamblului.” (Luiza Barcan)

 

Mircia Dumitrescu – „Cal priponit în fața ierbii”

2011, acuarelă, 50×72 cm.

Valoare estimativă: € 600-750. Valoare de pornire: € 500

„Nume cu greutate în grafica românească contemporană, Mircia Dumitrescu s-a impus, deopotrivă, în arta gravurii, în crearea de carte bibliofilă, în ilustraţia de carte şi în învăţământul artistic. Un plastician complet şi complex, căruia nici măcar sculptura nu i-a rămas străină, un adevărat poet al imaginii, Mircia Dumitrescu poate fi considerat, în egală măsură, pilon al limbajelor grafice din România contemporană şi model pentru generaţiile tinere.

Lucrarea „Cal priponit în faţa ierbii”, splendidă acuarelă, certifică o autentică vocaţie a picturalităţii, prezentă în multe dintre operele pe care graficianul le-a semnat de-a lungul vremii. Dar comunică, totodată, şi o acută sensibilitate, un dramatism copleşitor. Calul nu e cal, ci mai curând o metaforă a neputinţei, a lipsei de libertate, a înfrângerii. Acest poem grafic e măiestrit creat din umbre şi lumini, din pete de culoare diafană. Detaliul are o forţă la fel de mare ca şi ansamblul. Cromatica, bazată exclusiv pe culori reci, e discretă, dar puternic evocatoare. Fără nicio îndoială, suntem în faţa unei foarte valoroase lucrări de colecţie.” (Luiza Barcan)

 

Alina Manole – „Silueta neagră”

2011, Acrylic pe pânză, 60×80 cm.

Valoare estimativă: € 300-500. Valoare de pornire: € 250

„Alina Manole este o tânără ce face parte din arta contemporană. La vârsta când noua generație își caută un stil propriu, Alina dă dovadă de o reală maturitate, ducând plastica românească într-un cadru ce emană eleganță și distincție.

Varietatea temelor aduse în discursul său artistic demonstrează cunoașterea și stăpânirea desenului, a cromaticii și a principiilor compoziționale echilibrat juxtapuse.

Centrul universului Alinei Manole rămâne, însă, corpul uman care este trecut prin filtrul propriei imaginații și realizat prin tehnici diverse.

Prin lucrarea ,,Black Silhouette” artista creează o stare de introspecție. Aceasta este potențată de poziția nudului feminin, care este așezat cu spatele spre privitor. Cromatica este și ea una importantă, dând un plus de originalitate subiectului. Roșul, albastrul și ocru-galben, culori primare, ne duc cu gândul la femeia primordială, Eva. Lumina ce înconjoară silueta creează acel spațiu divin, însă atât pata cromatică a roșului ce invadează o parte a acestui spațiu, cât și accentele nonculoare negru ne duc cu gândul la starea căderii în păcat. Toate acestea sunt completate de dinamismul tușei – tușe caracteristică amprentei artistei – dinamism ce pune în evidență tocmai această stare de agitație, de regret a pierderii ordinii primordiale.

Prin lucrările sale, Alina Manole aduce un suflu nou plasticii românești, creând o întreagă scenografie a universului interior al omului secolului XXI.” (P.G.)

 

Marcel Lupşe – „Regată la Balcic”,

2012, ulei pe pânză, 100 x 100 cm.

Valoare estimativă: € 1.000-1.200. Valoare de pornire: € 800

„Artist transilvan atins de aripa harului, pictorul şi profesorul Marcel Lupşe şi-a construit cu iubire şi dăruire o operă profund ataşată studiului după natură. Observarea naturii cu conştiinţa că lumea vie este lucrarea lui Dumnezeu, marea Lui creaţie, l-a condus pe artist la expresii plastice elaborate, de mare frumuseţe, dar şi cu semnificaţie religioasă implicită.

Lucrarea „Regată la Balcic” ni-l recomandă pe Marcel Lupşe ca pe unul dintre pictorii contemporani care au redescoperit tărâmul fermecat, unde s-a scris o pagină memorabilă a istoriei artei româneşti. Lumina specială a Coastei de Argint exaltă culorile acestui tablou încărcat de mesaj. Albastrul mării şi al cerului intră în dialog cu verdele închis al vegetaţiei şi pune în valoare roşul cald al acoperişurilor de case. Cam tot ce are Balcicul mai fermecător este sintetizat în acest tablou. Mişcarea din planul al doilea, abia perceptibilă, cea a bărcilor plutind pe apa mării, a inspirat titlul lucrării. Bărcile albe, mici pete luminoase pe luciul apei, conferă dinamism şi optimism întregii compoziţii. O lucrare pe care se poate pune eticheta must have!” (Luiza Barcan)

 

Adrian Chira – „Nuntă pe Dunăre”

2009, acrylic pe pânză, 60×50 cm.

Valoare estimativă: € 600-800. Valoare de pornire: € 500

„Pictorul bistriţean Adrian Chira îşi alimentează opera din izvoarele mereu proaspete ale modernismului. Cu un spirit descătuşat de orice constrângere, liber şi în maniera de abordare a motivelor, artistul îşi impresionează publicul prin dinamismul şi vioiciunea compoziţiilor. Observaţia atentă a realului, urmată de interpretarea plastică a acestuia, au condus la ordonarea pe pânză a unui univers guvernat după reguli noi. Reguli impuse doar de sensibilitatea pictorului. Adrian Chira se numără printre artiştii cu reală vocaţie ai timpurilor noastre.

Lucrarea cu titlul „Nuntă pe Dunăre” este expresia unei convingătoare esenţializări a naturii. Sub ochii noştri, motivul inspirat din lumea vie se metamorfozează în pată pură de culoare. Joc de forme simplificate şi nuanţe delicate de culoare, compoziţia păstrează sugestia curgerii apei. Ca într-un caleidoscop, culorile se succed şi se suprapun cu vioiciune. Impresia vieţii rămâne copleşitoare. Mişcarea interioară e sugerată prin trăsături sigure de penel. „Nuntă pe Dunăre” e o lucrare foarte modernă în spirit, destinată firilor optimiste, iubitoare de viaţă, dar şi gusturilor elevate. Nu poate lipsi dintr-o colecţie de artă românească modernă.” (Luiza Barcan)

 

Miron Duca – „Pagina de jurnal”

2012, tehnică mixtă, 40×60 cm.

Valoare estimativă: € 600-800. Valoare de pornire: € 500

„Maestru al picturii abstracte, artistul bistriţean Miron Duca şi-a dus demult numele dincolo de graniţele locului natal. El aparţine unei strălucite pleiade de artişti contemporani pentru care abordarea non-figurativă a devenit, de-a lungul timpului, aproape un stil de viaţă. Viziunea sa epurată de orice materialitate transfigurează realul, îl înnobilează, îl smulge trecerii timpului. Cel mai adesea, punctul de pornire al lucrărilor de pictură şi grafică semnate Miron Duca îl reprezintă universul vizibil. Motivele sau subiectele selectate sunt însă trecute prin prisma unei viziuni purificatoare. Artistul îşi doreşte parcă să mai reţină în pânzele sale doar culoarea obiectelor şi lumina ce se răsfrânge asupra lor, dând la o parte tot ce e inutil.

Lucrarea cu titlul „Pagină de jurnal”, realizată în tehnică mixtă, chiar la o pagină scrisă ne poartă cu gândul. Până şi sugestia unei grafii e prezentă prin liniile fine, continue, trasate cu negru. Petele de culoare armonios puse în dialog ar putea sugera cu multă delicateţe trăirile cuprinse într-o confesiune scrisă. Această lucrare nu poate lipsi din colecţia unui iubitor adevărat de artă non-figurativă.” (Luiza Barcan)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Pentru a aproba comentariul dumneavoastră, vă rog să efectuaţi următorul calcul: *