Ghid pentru înființarea unui magazin online

Societatea de avocatură de business Cunescu, Balaciu & Asociații a realizat un ghid pentru înființarea unui magazin online. Acesta cuprinde sfaturi pentru cei care doresc să pornească o afacere în vânzări online, sfaturi de care trebuie să țină cont pentru a desfășura activitatea într-un cadru corect din punct de vedere legal.

Febra cumpărăturilor din finalul de an îi face pe mulți antreprenori să ia în considerare afacerile online. Până să ajungă la strategia de marketing și vânzări, aceștia ar trebui să țină cont de câteva recomandări și să fie extrem de atenți la cadrul legal în care își desfășoară activitatea, pentru a nu regreta mai târziu” –declara Beatrice Onica–Jarka, avocat partener la Cunescu, Balaciu & Asociații.

Iată câteva dintre recomandările cuprinse în ghid:

beatrice onica jarka2

Vinzi, dar ce?
#1
Selectarea formei de organizare societară care va deține magazinul online și îndeplinirea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului.

O atenție deosebită trebuie acordată obiectului de activitate al acestei societati comerciale și autorizării acestui obiect. Lipsa de autorizare a obiectului de activitate în funcțiune sau indicarea incorectă a codului CAEN poate fi asimilată cu desfășurarea de activități  fără autorizare, care poate merge până la sancționarea cu confiscarea tuturor veniturilor din activitățile neautorizate conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014.

“Să sune bine” nu este suficient când vorbim despre domeniul web
#2 Atenție la drepturile de marcă globale

Aceasta este unul dintre cei mai provocatori pași. Pe lângă imaginația de care trebuie să dați dovadă, alegerea unui nume de domeniu implică multiple consecințe juridice. Chiar dacă veți găsi numele de domeniu ideal care să reprezinte afacerea voastră, se impune un minim proces de diligență necesară pentru evitarea situației complet neplăcute de a constata ulterior înregistrării, ulterior punerii în funcțiune a magazinului online și investirii în publicitatea lui, că numele de domeniu la care poate fi găsit magazinul online încalcă de fapt dreptul la marcă al cuiva de oriunde de pe mapamond și că acesta a inițiat o procedură juridică de a vi-l lua pur și simplu pe motiv de cybersquating în baza Politicii Uniforme de soluționare a disputelor privind numele de domeniu (UDRP).

Nu te juca cu datele confidențiale!
#3 Prelucrarea si protejarea datelor:
pagina web a magazinului dvs. online trebuie să cuprindă absolut necesar o politică de confidențialitate.

Prin aceasta, declarați cum veți folosi datele personale –nume, adresa, telefon ale clientilor dvs care vă accesează și cumpără de la magazinul vostru online. Conform legii române care transpune legislația europeană în domeniu, Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Nr 506/2004, cei care prelucrează date personale trebuie să respecte o serie de obligații legale și să facă o serie de notificări în ceea ce privește prelucrarea acestor date.

SPAM-ul –o tentație riscantă
#4
Situația comunicărilor comerciale nesolicitate – SPAM.

Efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări. Consimțământul consumatorului poate fi obținut în orice formă și poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului de servicii. Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-și revoca consimțământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a furnizorului.

Online, dar tot cu contract
#5
Contractul electronic: semnificația Contractului încheiat prin mijloace electronice nu trebuie pierdută din vedere.

Vindeti online, așadar veți încheia contracte prin mijloace electronice. Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, doar atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

Un aspect esntial în asigurarea validitătii contractului încheiat prin mijloace electronice este îndeplinirea obligației legale de informare de către furnizorilor de servicii, care trebuie îndeplinită față de consumatori. În acest sens, consumatorul, potrivit OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, republicată, trebuie informat asupra numelui sau denumirii ofertantului, domiciliului sau sediului acestuia, numerelor de telefon, fax, adresei de poștă electronică și asupra oricăror alte date necesare contactării ofertantului în mod direct și efectiv, precum și asupra mijloacelor de identificare a acestuia, respectiv numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare. De asemenea, ofertantul trebuie să ofere consumatorilor, în interiorul paginii sale de web, informații legate de tarifele produselor și serviciilor pe care le comercializează, includerea sau nu în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora.  Si mai ales tarifele se impun a fi indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoare adăugată (TVA), precum și cuantumul acesteia.

You may also like...

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pentru a aproba comentariul dumneavoastră, vă rog să efectuaţi următorul calcul: *