Modpack Group, creștere de 20% în primul semestru din 2018

0
320

Modpack Group a înregistrat în primul semestru din 2018 o creștere de 20% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul precedent. Creșterea se datorează investițiilor din anii precedenți în echipamente şi tehnologii, dar și a unor noi proiecte desfăsurate la nivel local și internațional.

“În mare parte rezultatele s-au datorat serviciilor integrate, a serviciilor de tip One Stop Shop, dar și în urma investiților pe care le-am făcut atât la nivel local, cât și internațional. Prin oferirea serviciilor noastre personalizate reușim să susținem baza noastră globală de clienți și, în paralel, să pătrundem pe noi piețe”, declară Valentin Mălăescu, unul dintre fondatorii companiei.

Compania românească Modpack Group a crescut rapid, într-o piaţă în care concurenţa este acerbă. Impulsul de comenzi a venit însă dinspre firmele străine care au devenit şi cei mai importanţi clienţi. Modpack a reușit să relocheze (demontare/montare) 10.000 mp de echipamente pentru o companie de top din industia FMCG, aceasta fiind o mică parte dintre miile de operațiuni pe care le desfășoară.

„Am reușit să transportăm 35 de tone de echipament agabaritic din Ploiești în Jakarta. Acest lucru a fost posibil prin optimizarea coletelor, adaptând soluția de ambalare la transportul aerian și în plus am reușit să reducerem costurile la jumătate. De asemenea, am transportat şi un echipament petrolier de 21 de metri lungime, înălţime 6 metri și lăţime 6 metri, fiind cel mai mare ca dimensiune”, afirmă Valentin Mălăescu.

Citește și Optima, creștere de 44% în primele 6 luni ale lui 2018

Dintre clienții Modpack, 90% sunt firme multinaționale, având puncte de lucru în Europa sau America.

„Primim un număr din ce în ce mai mare de solicitări din partea companiilor la nivel internațional. Astfel, livrăm în mod constant diverse încărcături, iar recent am ambalat și transportat o linie de producție pentru o companie din industria FMCG, iar pentru o companie din sectorul agricol am realizat un transport transaltantic al unei linii de producție pe ruta România – Mexic”, declară Valentin Mălăescu.

Grupul Modpack oferă servicii ca furnizor unic în teritorii noi din Europa și din lume, făcând investiţii semnificative în viitorul companiei și al angajaților săi. Produsele și serviciile Grupului Modpack se pot aplica în toate sectoarele industriale și sunt potrivite pentru toate tipurile de transport: maritim, rutier, aerian.

ENGLISH VERSION:

MODPACK GROUP, 20% INCREASE IN THE FIRST SEMESTER OF 2018

Modpack Group recorded an increase in turnover of 20% in the first half of 2018, as compared to the previous year. The increase is due to previous year investments in equipment and technologies, but also to some new projects developed at local and international level.

“The results were largely due to integrated services and One Stop Shop type of service, but also to the investments we made both locally and globally. By offering our personalised services, we manage to support our global customer base and, in parallel, to enter new markets,” says Valentin Mălăescu, one of the founders of the company.

The Romanian company Modpack Group has grown rapidly in a market where competition is fierce. But most orders came from foreign companies that have become their most important customers. Modpack managed to relocate (disassemble / assemble) 10,000 sqm of equipment to a top FMCG company, a small fraction of the thousands of operations we develop.

“We managed to transport 35 tons of oversized equipment from Ploiesti to Jakarta. This was possible by optimizing parcels, adapting the packaging solution to air transport and, moreover, we also managed to cut costs by half. We also transported a 21-meter-long oil piece of equipment, 6 meters high and 6 meters wide, the largest in size we handled,” adds Valentin Mălăescu.

OF THE MODPACK CUSTOMERS, 90% ARE MULTINATIONAL COMPANIES FROM EUROPE OR AMERICA.

“We are receiving an increasing number of requests from companies worldwide. Thus, we constantly deliver various loads, and recently we have packed and transported a production line for a FMCG company, and for an agricultural company we have made a trans-Atlantic transport of a production line from Romania to Mexico“, says Valentin Mălăescu.

Modpack Group offers services as a unique supplier in new territories in Europe and the world, making significant investments in the future of the company and its employees. The Modpack Group products and services can be applied in all industrial sectors and are suitable for all types of transport: sea, road, air.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Pentru a aproba comentariul dumneavoastră, vă rog să efectuaţi următorul calcul: *